Strešný plášť a možnosti izolácie väzníkovej strechy

izolácia a strešný plášť pre väzníkové strechy

V prípade, že ste sa pre väzníkovú strechu rozhodli, s najväčšou pravdepodobnosťou neplánujete podkrovný priestor využívať na obývanie. Aj preto nie je potrebné bližšie sa vyjadrovať k umiestneniu okien do takejto strechy, nakoľko význam okna tu stráca svoj zmysel. Podobne to je aj s izoláciou. Väzníkové strechy neizolujeme priamo pod strešnou krytinou, zatepľuje sa v tomto prípade strop, ktorý tvorí spodný pás väzníkovej konštrukcie.

Čo sa týka zloženia strešného plášťa, ten sa skladá v ideálnom prípade z nasledujúcich častí:

 • poistná hydroizolačná fólia s prelepovacími pásmi
 • tesniaca páska pod kontralaty
 • kontralata
 • strešná lata – latovanie
 • strešná krytina

Ako už bolo spomenuté, uloženie väzníkovej konštrukcie na obvodové múry nám vytvára zároveň aj stropnú konštrukciu. Tú je potrebné dokonale izolovať, pretože k úniku tepla ale aj prehrievaniu interiéru dochádza práve v tejto časti. Na trhu existuje množstvo druhov izolácie, v praxi sa stretávame predovšetkým s týmito typmi:

 • izolačné pásy a dosky zo sklenej vlny
 • izolačné pásy a dosky z čadičovej vlny
 • striekaná PUR pena
 • fúkaná celulóza
 • fúkaná sklenná vlna
 • fúkaná drevovláknitá izolácia.
izolácia strechy pri väzníkových krovoch

V súčasnosti je stále najpoužívanejšia izolácia vo forme izolačných pásov a dosiek zo sklenej alebo čadičovej vlny. Je to ekonomické riešenie a často je investor schopný zrealizovať izoláciu svojpomocne.

My sa však prikláňame k riešeniu izolácie fúkaným resp. striekaným spôsobom. Výber materiálu je na zákazníkovi, nám sú sympatické ekologické materiály šetrné k životnému prostrediu. Fúkané a striekané izolácie svojím charakterom dokážu lepšie riešiť detaily, vznikajúce často v jednotlivých konštrukciách, jednoduchšie povedané, dostanú sa aj do miest, kam sa s 'klasickou' izoláciou nikdy nedostaneme. Otázku docielenia želaných energetických parametrov ale vieme navrhnúť s akýmkoľvek druhom izolačného materiálu.