O výrobe

Kvalitne a úsporne

Proces výroby väzníkového krovu je pomerne jednoduchý. Hneď po zaslaní Vášho dopytu, na základe doloženej projektovej dokumentácie, tím našich odborníkov vypočíta objem reziva potrebného pre Váš krov.

Väzníkové konštrukcie vyrábame z certifikovaného reziva C24, ktoré pochádza zo severských oblastí Európy, s hustejším zložením drevnej hmoty a tým spôsobenými lepšími pevnostnými parametrami. Sušenie v sušiarňach sa postará o jeho tvarovú stabilitu a nízku váhu.

Po naskladnení dreva, výrobe dielčich prvkov, impregnácii a kontrole, nasleduje skladanie jednotlivých väzníkových konštrukcií do podoby, v ktorej opustia výrobnú halu. Spojovacími prvkami sú galvanizované styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi, ktoré predstavujú ekonomicky úsporné a spoľahlivé riešenie zaručujúce optimálne využitie materiálov a tým celkové nižšie náklady.

Tento proces trvá cca týždeň.

Rýchlo a bezpečne

Nasleduje doprava na stavbu. Pri manipulácii a montáži vzniká až 80% všetkých štatistických porúch väzníkov, preto v tomto kroku dbáme predovšetkým na zachovanie ich statickej bezpečnosti. To znamená - pri manipulácii s nimi zaobchádzame tak, že zaťaženie pôsobí v rovine väzníkov, skladáme ich na stavbu v zvislej polohe. Nemalo by sa stať, že väzníky budú položené voľne na zemi a na nerovnom podklade. Z kamióna do “cieľa¨ prebieha manipulácia s konštrukciami za pomoci žeriavu a šikovných rúk nášho montážneho tímu, ktorý je so stavbou v prípade bežného rodinného domu hotový do dvoch dní. Posledným krokom je montáž strešného systému a pokládka strešnej krytiny, proces, ktorý je časovo závislý od jej zvoleného typu. 

certifikát zhody systému riadenia výroby MEDOP strechy

Projekty väzníkových krovov a 3D vizualizácie

projektová vizualizácia väzníkovej strechy
väzníkové krovy 3D vizualizácia
projektová 3D vizualizácia väzníkovej strechy