Stavebné drevo - výber a druhy stavebného reziva

Drevo je jedným z hlavných a najčastejšie používaných stavebných materiálov.
Pri výbere reziva pre stavebné účely sa môžete stretnúť s dvoma základnými typmi a to stavebným rezivom surovým alebo technicky vysušeným. Aké sú ich hlavné výhody a nevýhody a ktoré si vybrať pre konkrétny druh stavby?

Pri výbere konkrétneho typu stavebného reziva je potrebné rozlišovať, na aký účel bude rezivo použité. Iný typ dreva a iné vlastnosti musí totiž spĺňať konštrukčné drevo a iné vlastnosti zase drevo použité ako nenosný stavebný prvok.

Surové stavebné drevo

Ide o neopracované drevo, ktoré bežne nájdete v stavebninách alebo obchodoch s predajom dreva. Väčšinou sa jedná o drevené hranoly, laty, dosky a pod.

Hlavnou nevýhodou neopracovaného dreva je vysoký obsah vody a následné zmeny v jeho objeme a deformácia pri procese postupného vysychania. Surové neopracované drevo je tiež omnoho náchylnejšie na napadnutie drevokaznými plesňami, hubami či hmyzom.

Ak sa rozhodnete pre kúpu surového stavebného dreva, dbajte na jeho kvalitu v závislosti od účelu, na aký ho použijete. Nevysušené surové drevo s obsahom drene môže spôsobovať deformácie v podobe krútenia, trhlín a pod.

surové stavebné drevo neopracované drevo
rezivo na krov technické stavebné rezivo

Vysušené technické stavebné rezivo

Hlavnou výhodou technicky vysušeného, hoblovaného konštrukčného dreva, tzv. KVH profilu (z nemeckého Konstruktionsvollholz) je jeho tvarová stabilita a presné pevnostné zatriedenie. KVH profily sú štvorstranne hobľované s jemne zrezanými hranami, majú zaručenú vlhkosť (väčšinou 15 % ±3%). Ich neopomenuteľnou výhodou je ich dĺžka - 13 až 16 metrov.

Keďže ide o konštrukčný typ dreva, uplatnenie nájde najmä pri výstavbe krovov (väzníkových aj tradičných striech), drevostavieb, striech, altánkov, prístreškov, ale aj ako priznaný, viditeľný, statický či okrasný prvok.