Ako prebieha realizácia?

V prípade, že je väzníková konštrukcia pre Vašu stavbu optimálnym riešením, prichádza na rad samotná realizácia. Aké kroky Vás teraz čakajú?

Projektová príprava

1.

Prvý kontakt - konzultácia Vášho projektu s našimi odborníkmi

  • zameranie
  • návrh tvaru strešnej konštrukcie
  • zodpovedanie Vašich otázok

2.

Cenová ponuka materiálu, montáže a dodania

  • statický výpočet
  • detailný výpočet všetkých častí strechy
  • prihliadnutie na dostupnosť stavby

3.

Objednávka

  • osúhlasenie ceny
  • vystavenie zálohovej faktúry
  • objednanie tovaru
  • naplánovanie výroby a dodania strešnej konštrukcie

Realizácia

1. Výroba dielčich prvkov konštrukcie - cca 2 dni

2. Úprava reziva - hobľovanie, impregnácia (proti drevokazným hubám, plesniam, hmyzu)

3. Príprava spojovacích prvkov (styčníkové dosky) - cca 2 dni

4. Výroba a lisovanie priehradových nosníkov

5. Doprava na stavbu

6. Montáž väzníkového krovu - 1-2 dni

7. Montáž strešného a odkvapového systému - 1-5 dní

8. Odovzdanie strechy