Konštrukcia väzníkovej strechy

Materiály potrebné na výrobu väzníkovej strechy

V momente, ako nám projektant (resp. statik) odovzdá návrh väzníkovej konštrukcie, nasleduje podrobný rozpis jednotlivých materiálových komponentov, potrebných na jej výrobu. K nim radíme v prvom rade sušené rezivo C24, styčníkové dosky a doplnkový spojovací materiál, potrebný ku kompletnému zhotoveniu väzníkovej konštrukcie. Sušené rezivo nepotrebuje dodatočnú impregnáciu, nakoľko škodcovia takto upravované drevo nenapádajú. Ak by ste ju však aj tak požadovali, v rámci firmy ju vieme zabezpečiť. Väzníky sú bežne konštruované tak z hobľovaného, ako aj z nehobľovaného dreva, pričom rozdiel je vo veľkosti hranola. Hobľovaný dosahuje šírku 45mm a nehobľovaný 52mm. 

Skladanie väzníkového krovu

Keď už máme pripravené všetky časti 'stavebnice', môžeme pristúpiť k jej skladaniu. Postupujeme na základe projektu, s prihliadnutím na platnú normu a v súlade so statickými požiadavkami, ktoré si konštrukcia vyžaduje. Statický výpočet je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí najmä lokalita stavby a s tým spojená snehová oblasť; rýchlosť vetra, okolité stavby a celkové prostredie (radová zástavba, satelitné mestečká, opustená stavba v lese, viacpodlažná budova a iné).

drevená konštrukcia väzníkového krovu

Prevoz a montáž väzníkov

Po dokončení konštrukcie vo výrobnej hale, avšak predtým, ako je umiestnená 'do cieľa', sú zmerané rozmery spojov a parametrov reziva, pričom pochopiteľne musia zodpovedať navrhovaným parametrom v projekte. Tieto sa následne zapisujú a archivujú po dobu 10 rokov. 

Odsúhlasená konštrukcia sa v tomto momente naloží na nákladné auto a smeruje na miesto stavby. Tu ho tím našich šikovných montérov bezpečne preloží a upevní v cieľovej lokalite, kde už konštrukciu čaká jej finálne pokrytie vybraným typom strešnej krytiny. Viac o zložení strešného plášťa a možnostiach izolácie sa dozviete TU.