Impregnácia - kedy áno a kedy nie

Drevo je prírodný materiál, zložený predovšetkým z celulózy, hemicelulózy a lignínu. Disponuje mnohými dôležitými úžitkovými vlastnosťami: je odolné, pevné a elastické, zároveň pekné, ľahko spracovateľné a má vynikajúce izolačné vlastnosti. V kontakte s vonkajšími vplyvmi je však drevo zraniteľné, citlivé na UV lúče, vlhkosť a biologických škodcov.

Účinnú pomoc v boji s týmito vplyvmi poskytuje impregnácia. Je to náter, ktorý obsahuje biocídy a zabraňuje tak vývinu škodcov v dreve. Pre lepší prienik do hĺbky dreva je charakter tekuniny redší ako povrchové nátery. Ošetrenie impregnáciou sa hodí pre každé drevo, ktoré bude umiestnené vonku, alebo na vlhkých miestach v interiéri. To však nestačí len impregnovať, plnú ochranu mu zabezpečí ešte povrchový náter, ktorý ho bude chrániť pred vplyvmi počasia.

Okrem impregnácie, ktorú v ideálnom prípade používame na rezivo ešte predtým, ako ho zakomponujeme do stavby, existujú aj prípravky s obsahom biocídov. Po tých ľudia siahajú v prípade, že drevo už napadnuté škodcami bolo, ale nenarušilo jeho kvalitu príliš. Biocídy dokážu škodcov zahubiť priamo v postihnutom mieste.

Impregnácia väzníkov

V prípade reziva do väzníkových krovov pretrváva medzi odborníkmi dilema ohľadom jeho impregnácie.

Väzníkové krovy sa vyrábajú prevažne zo smrekového dreva. Jednotlivé dielce majú v priemere hrúbku asi 45 mm. Ich najdôležitejšia ochrana spočíva v dôkladnom vysušení (tak je tomu pri akomkoľvek dreve), ktorá je pri sušení vzduchom pri tejto konkrétnej hrúbke dosiahnuté asi po polroku. Maximálna hodnota vlhkosti dreva, ktoré možno v stavebníctve použiť by sa mala pohybovať okolo 22%. Konkrétne pri väzníkových konštrukciách rátame ale navyše s prevádzkovou vlhkosťou v priemere približne +2%.

Táto hodnota je vďaka špeciálnym sušičkám dosahovaná bežne a za pomerne krátku dobu. Možno si kladiete otázku, ako si môžete byť istý, či aj naša firma dosahuje spomínané hodnoty, keďže asi doma nemáte priemyselný merač vlhkosti dreva. Istotu zabezpečí dodávateľ reziva, ktorý po jeho vysušení vlhkosť premeria a v prípade nezávadnosti označí certifikáciou “CE¨ (kontrola vlhkosti prebieha certifikovaným vlhkomerom podľa normy STN EN 14 250), značkou ktorú u nás nájdete na každom použitom hranole.

kedy je vhodná impregnácia dreva a impregnácia väzníkov

Kvalitu sušeného dreva zvyšuje aj jeho ohobľovanie,
kedy drevo vykazuje lepšie hodnoty požiarnej odolnosti,
ale odstraňuje najmä nutnosť chemickej impregnácie.

Teda ak používame certifiikované rezivo s označením „CE“, nie je potrebné ďalej ho kontrolovať, ani ošetrovať chemickým prostriedkom. Dodávateľ je kontrolovaný zložitým procesom certifikácie a za hranoly nesie plnú zodpovednosť. Vynechanie procesu ponornej impregnácie vo veľkej miere prispieva k ochrane a šetreniu životného prostredia.

Takže impregnácia - vo všeobecnosti áno, v prípade väzníkových konštrukcií s použitím sušeného certifikovaného hobľovaného dreva - nie.

ošetrenie dreveného reziva impregnáciou