FAQ - často kladené otázky o väzníkoch

Na Vaše najčastejšie kladené otázky týkajúce sa väzníkových konštrukcií odpovedá v nasledujúcom texte náš odborník Norbert Tóth.

Čo je to väzník?

Väzníkový krov je ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov nazývaných priehradové väzníky.

Aký je rozdiel medzi hobľovaným a nehobľovaným väzníkom?

Rozdiel je najmä estetický. Hobľované drevo má hladký a rovný povrch, čím sa znižuje šanca na jeho štiepenie.

Je väzníkový krov lacnejší ako klasický?

Cena samotných krovov je porovnateľná, avšak s väzníkovou konštrukciou nie je potrebné riešiť strop - spodný pás väzníka je zároveň nosnou konštrukciou stropu. Takisto nie sú potrebné vnútorné nosné múry, väzník nakoniec konštrukčne tvorí aj tvar rímsy.

Je možné zhotoviť väzníkový krov s úložným priestorom?

Využitie podkrovného priestoru väzníkovej konštrukcie ako úložného priestoru je bežné, zriedkavejšie je naopak jeho obývanie.

drevený väzníkový krov
väzníkový krov na novostavbe

Je možné využiť priestor pod konštrukciou ako obytné podkrovie?

Ako sme spomenuli v predchádzajúcej otázke, možné to je, no v prevažnej väčšine ľudia pokrývajú väzníkovými strechami bungalovy, kde im vyhovuje využitie podkrovia ako úložiska. V prípade doplňujúcich otázok k tejto téme nás neváhajte kontaktovať emailom.

Je väzník bezpečný, keď sa na jeho výrobu používajú tenké hranoly?

Každý väzník je staticky prepočítaný, pričom sa berie ohľad v prvom rade na bezpečnosť.

Akú môžem na väzníkovej streche použiť krytinu?

Výber krytiny je na subjektívnom vkuse, nijak neovplyvňuje stabilitu konštrukcie.

Aká je životnosť väzníka v porovnaní s klasickým krovom?

Pri oboch typoch krovu je stavebným materiálom drevo. Jeho životnosť závisí od kvality vybraného reziva, jeho úpravy proti možným škodcom a konkrétnych poveternostných podmienok, v ktorom sa krov nachádza. Spravidla je životnosť obidvoch typov približne rovnaká.

Akú záruku kvality väzníkov pri spolupráci s Vašou firmou poskytujete?

Sme držiteľom Certifikátu zhody systému riadenia výroby na „Prefabrikované priehradové nosníky z rastlého dreva spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi“ podľa normy EN 14250: 2010. Výrobná certifikácia nás zaväzuje k povýrobnému meraniu väzníkov každej strechy (väzník nemôže mať väčšiu rozmerovú a kvalitatívnu odchýlku ako danú normou). Každý väzník archivujeme 10 rokov a v prípade poruchy strechy vieme zistiť príčinu, nakoľko poznáme dodávateľa reziva, spojovacích prvkov, statika, ľudí vo výrobe; prípadne iné prvky zapojené vo výrobnom reťazci. Záruka väzníkovej konštrukcie dodanej našou firmou je garantovaná 5 rokov.

kladenie strešnej krytiny na väzníkovom krove

Kto je zodpovedný za nosnosť väzníka?

V procese realizácie projektu kontaktujeme v prvom rade nášho statika, ktorý je za nosnosť zodpovedný.

Je väzníkový krov vhodným riešením, ak uvažujem nad rekonštrukciou?

Áno. Nízka váha väzníkov predstavuje v prípade rekonštrukcie často najlepšiu voľbu.

Dá sa väzník doťažiť tepelnou izoláciou a sadrokartónom?

S možnými alternatívami doťaženia sa počíta pri statickom výpočte.

Z akého reziva sú väzníkové krovy vyrábané?

Sušené výberové rezivo C24, hobľované alebo nehobľované. Viac o tomto type reziva nájdete tu.

Koľko trvá montáž krovu?

Doba montáže závisí od veľkosti a členitosti stavby, spravidla však 1 až 5 dní.

Nedochádza pôsobením času k prehnutiu jednotlivých väzníkov?

Počas našej 15 ročnej praxe s predajom a montážou sme sa s únavovým poškodením väzníkov zatiaľ nestretli.

Ako prebieha montáž väzníka?

Hotové väzníky sú na nosnú stavbu montované žeriavom. Pre lepšiu predstavu si môžete napríklad pozrieť video.

Ako dlho vydrží väzník nezakrytý fóliou?

Väzník môže byť vystavený poveternostným podmienkam aj niekoľko dní. Nakoľko je však vyrobený zo sušeného reziva, doporučujem ho zakryť čím skôr.

Ako je väzník odolný voči počasiu?

Podobne ako bežné rezivo. Medzi faktory najviac ohrozujúce kvalitu a životnosť dreva patrí vlhkosť, pred ktorou je treba krov chrániť.

Aká je hrúbka hranolov?

4,5 cm

Čím sú hranoly navzájom spájané? Nepovolia pôsobením času?

Jednotlivé hranoly sú spájané kovovými styčníkmi. Spojenie je veľmi pevné a aj pri vynaloženej snahe je náročné ich rozobrať.

Sú hranoly ošetrené impregnáciou?

V tomto prípade je voľba na Vás. Hranoly môžu byť namorené - naimpregnované, ale nie je to podmienka nakoľko rezivo je výberové a sušené.

robotník pri výstavbe väzníkového krovu