Bezplatná cenová ponuka na väzníkový krov

Bezplatnú cenovú ponuku na väzníkový krov vám vieme spracovať na základe projektovej dokumentácie.

Pre presnú cenovú ponuku budeme od vás potrebovať:

  • pôdorys strechy a posledného nadzemného podlažia
  • sklon strechy (bezpečný sklon pre väčšinu krytín je 25°)
  • adresa stavby (potrebné pre určenie snehovej a veternej oblasti)
úložný priestor v podkroví
solárne panely
tvar rímsy
priložte projekt

    Ak potrebujete poradiť neváhajte nás kontaktovať